الجمین استرلینگ قهرمان خروس وزن یو اف سی چهاردهم اسفند (March.5) به مصاف قهرمان موقت خروس وزن یو اف سی پیوتر یان می رود (منبع: برت اوکاموتو، کانال ESPN).