حریف بعدی نصرت حقپرست (۴ – ۱۳) عوض شد. فایتر افغان در ابتدا قرار بود که در تاریخ نوزده فوریه با جان مکدسی روبرو شود اما امروز خبر رسید که بابی گرین (۱۲ – ۲۸) فایتر باتجربه و قدر آمریکایی حریف جدید او خواهد بود.

حقپرست و گرین دوازدهم فوریه در مسابقات یو اف سی ۲۷۱ به مصاف هم می روند (منبع: والتر سالسیدو، توییتر). ایزرائیل آدسانیا و رابرت ویتیکر نیز در فایت اصلی همین رویداد مبارزه می کنند.