پانی کیانزاد امروز در مبارزه ای نزدیک تایتل چلنجر سابق یو اف سی الکسیس را شکست داد و چهارمین برد پیاپی خود را در کارنامه ثبت کرد (از طریق رای متحد داوران). کیانزاد پس از پایان مبارزه راکل پنینگتن را به چالش کشید.