بلال محمد دقایقی پیش در مسابقات یو اف سی وگاس ۴۵ استیفن تامپسن را از طریق رای متحد داوران مغلوب کرد. محمد پس از مبارزه کامارو عثمان و لیون ادواردز را به چالش کشید.