سازمان یو اف سی‌ امسال در اقدامی بحث برانگیز یوئل رومرو را از لیست مبارزان خود کنار گذاشت. سازمان بلاتور هم بلافاصله از عقد قرار داد خود با این مبارز کوبایی خبر داد. به نظر می‌رسد که رومرو در تابستان امسال در مقابل اولین حریف خود قرار خواهد گرفت. در مصاحبه‌ای اشمو، سرباز خدا گفت: 

هواداران خیلی‌ زود من رو میبینند. شاید در ماه آگوست، شاید در ۲۰۵ پاوند، شاید در ۱۸۵ پاوند. من در هر دو رده‌ای وزنی میخوام که برای کمربند مسابقه بدم. اما به زودی میام و میخوام که یکیو بکشم. 

احتمال میرود که یوئل رومرو در اولین نبرد خود در سازمان یو اف سی به مصاف گگارد موساسی برود.