در مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۵ ویسنته لوکه موفق شد که در مقابل مایکل کیسا برنده شود و خود را گامی‌ دیگر به تایتل شات نزدیک کند. پس از اتمام این مسابقات گیلبرت برنز دوست نزدیک لوکه و مدعی قهرمانی دسته‌ی ولترویت با انتشار توییتی گفت:

دوباره این رو میگم که واسه‌ی همه روشن بشه، ویسنته لوکه بیشتر از یه دوست برای من. اون یه برادره، یه برادر واقعی‌! من هرگز باش مسابقه نمیدم!