قهرمان سازمان بلاتور گگارد موساسی بر این باور است که تایرون وودلی در مقابل جیک پال شکست خواهد خورد. او در مصاحبه‌ای با‌ ام ام‌ ای فایتینگ گفت: 

حقیقتا نه فکر نمیکنم که برنده بشه. میدونید، تایرون وودلی ۴۰ سالشه و تمام مسابقات آخرش رو باخته. اونها اون رو انتخاب کردن چون قدش کوتاهه و بوکسور نیست. نمیدونم چرا مردم خیال می‌کنن که بوکسش خوبه. کی‌ گفته که وودلی بوکسوره؟ اون یه دست راست داره با یه دستکش کوچیک. صدرصد واسش خوب پیش نمیره اون مسابقه اما پول خوبی‌ در میاره و من براش آرزوی موفقیت می‌کنم. من چیزی ضد اون ندارم اما بیاین صادق باشیم، اونها وودلی رو انتخاب نکردن چون میبره. جیک پال اون رو انتخاب کرد چون فکر میکنه که وودلی رو میشه شکست داد.