گگارد موساسی (۷ – ۴۸) در مسابقات بلاتور ۲۶۴ جان سالتر (۵ – ۱۸) را در راند سوم از طریق ناک اوت فنی متوقف کرد و از عنوان قهرمانی میان وزن خود با موفقیت دفاع کرد.