به نظر می‌رسد که رابطه‌ی فرانسیس انگانو و مدیر برنامه‌های وی با سازمان یو اف سی‌ شکراب شده است. انگانو که چندی پیش با شکست دادن استیپه میوچیچ به قهرمان جدید دسته‌ی سنگین وزن تبدیل شد پس از گذشت تنها ۴ ماه با بی‌ مهری سازمان یو اف سی‌ روبرو شد. سازمان یو اف سی‌ در اقدامی عجیب و در رویداد یو اف سی‌ ۲۶۵ کمربند موقت دسته‌ی سنگین وزن را بین سریل گان و دریک لوییس برگزار کرد. انگانو در آخرین مصاحبه‌ی خود با “جی کیو” در مورد حس عدم احترام از سوی یو اف سی‌ و مذاکرات پیش رو گفت:

خیلی‌ اتفاقات داره میفته. خیلی‌ اتفاقات پشت پرده هست که مردم اون رو نمیبینن و نظر خودشون رو دارن در مورد مسائل. قبل از آخرین مسابقم یو اف سی‌ می‌خواست که من یه قرار داد جدید باشون امضا کنم که اون قرارداد بنظرم قرارداد درستی‌ نبود. من اون قرارداد رو امضا نکردم و برداشتم این بود که اونها از این اتفاق خوشحال نشدن. من قرارداد قبلی‌ رو که باشون بستم مفادش تا آخر خیلی‌ خوب پیش نرفت. بنابراین برای اینکه یه قرارداد جدیدی رو امضا کنم فکر می‌کنم که حق منه که حداقل مراقب خودم باشم و ببینم چه چیزی بدردم می‌خوره که اشتباه قرارداد قبلی‌ پیش نیاد و برطرف بشه. و اگه کسی‌ باور نداره که باید اشتباهاتش رو برطرف کنه، این به این معناست که اون طرف خوبیه تو رو نمیخواد.