کوین لی (۷ – ۱۸) تایتل چلنجر و ستاره سابق سبک وزن یو اف سی رسما به سازمان Eagle FC پیوست (قرارداد چهار فایتی). کوین لی اولین مبارزه خود را یازدهم مارچ در وزن جدید ۱۶۵lbs (74,8 کیلوگرم) برگزار می کند و حریف او بزودی مشخص خواهد شد.