کولبی کاوینگتون برای بار دوم در مقابل قهرمان دسته‌ی ولترویت کامارو عثمان قرار خواهد گرفت. این مسابقه‌ی اصلی‌ در تاریخ ۷ نوامبر (۱۶ آبان) و در رویداد یو اف سی‌ ۲۶۸ برگزار خواهد شد. کاوینگتون در آخرین مصاحبه‌ی خود با “بنگ انرژی” گفت: 

من در رده‌ی وزنی خودم با کامارو عثمان مسابقه میدم. من عنوان قهرمانی ولترویت رو به دست میارم و بعد از اون با شما بنگ انرژی کار می‌کنم که حجم بگیرم که بریم دسته‌ی میدل ویت و ایزرأیل آدسانیا رو شکست بدیم. 

کولبی کاوینگتون در اولین مبارزه‌ی خود با کامارو عثمان در راند پنجم از طریق ناک اوت فنی‌ بازی را واگذار کرد.