کولبی کاوینگتون فایتر سرسخت دسته‌ی ولترویت در صحبتی‌ با سابمیشن رادیو در مورد باخت داستین پویریر در مقابل چارلز اولیویرا و میراث حبیب نورماگومدوف گفت: 

بدون شک اون شکست میراث حبیب رو خدشه دار کرد. اون هیچوقت در مقابل یه کشتیگیر کاردرستی که بتونه به چالشش بکشه فایت نکرد. اون در مقابل کسی‌ فایت نکرد که هم استرایکینگش خوب باشه هم کشتیش خوب باشه، هم سابمیشنش خوب باشه و کشتی‌ دفاعیش خوب باشه. بنابراین همونطوری که میدونید همیشه سر میراث حبیب شک و تردید بود. اون مسیر جالبی‌ سر راهش بود و بعدش هم یه مدت مسابقه نداد. اون مچ آپ‌های خوبی‌ داشت و در مقابل کسایی بازی کرد که کشتی‌ بلد نبودن. حتی خیلیها هم فکر میکردن که اون در مقابل گلیسون تیباو، کسی‌ که من باش مدتها تمرین میکردم باخت. اون در مقابل تیباو از طریق رای غیر متحد داوران (اسپلیت دسیژن) بازی رو برد در حالیکه خیلیها تیباو رو برنده میدونستن. بدون شک فکر می‌کنم که شکست پویریر میراث حبیب رو خراب کرد. پویریر رفت تو و دقیقا به همون شکلی‌ که حبیب بازی رو برد سابمیت شد. حالا مچ آپ اون (حبیب) با برزیلیه چی‌ میشد؟