صحبتهای اخیر گیلبرت برنز با واکنش لیون ادواردز و نیت دیاز همراه بود. گیلبرت برنز در مورد عدم دریافت تایتل شات لیون ادواردز گفته بود که ادواردز به این دلیل مبارزه‌ی قهرمانی را دریافت نکرد چون موفق به تمام کردن نیت دیاز نشد. او در ادامه گفته بود که ادواردز تمام کننده‌ی خوبی‌ نیست. لیون ادواردز در پاسخ به صحبتهای برنز نوشت:

تو که با یک جب ناک اوت شدی (خنده – اشاره به مسابقه‌ی برنز در برابر عثمان). 

گیلبرت برنز هم به این توییت واکنش نشان داد و نوشت: 

اون فایتر متوسط نیت، تقریبا ناک اوتت کرد. وقتی‌ دستهام بت برسه تو توی آی سی‌ یو بیدار میشی‌.