به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، با حکم دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، صدیقه کعبی زاده به عنوان دبیر فدراسیون جودو منصوب

در متن حکم دکترسلطانی فر آماده است با استعانت از خداوند متعال، به استناد ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان دبیرفدراسیون جودو منصوب می شوید. انتظار دارد بر اساس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید

توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم

کعبی زاده پیش از این سرپرستی دبیری فدراسیون جودو را به عهده داشت

انتهای بیام/