به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ با اعلام فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و با توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد، هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان تهران در سال ۹۹ رتبه اول کشور را کسب کرد .

لازم به ذکر است هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان تهران در برگزاری دوره های آموزشی ، برگزاری مسابقات ، تعداد ورزشکاران و مربیان دارای کارت عضویت فدراسیون و کارت بیمه ورزشی و… بالاترین امتیاز را بین هیئت های رزمی کشور کسب کرده است .