“اسپورتس سکشن” با انتشار توییتی در مورد فروش پی پر ویوی مسابقات کانر مک گرگور در سازمان یو اف سی‌ نوشت. در این خبر آمده که کانر مک گرگور ۷ مسابقه از ۹ مسابقه‌ی پر فروش یو اف سی‌ را به خود اختصاص داده است. کانر در واکنش به این خبر نوشت: 

این لیست درست نیست. مک گرگور – الدو بیشتر از یو اف سی‌ ۱۰۰ براک – میر فروش داشت. و مک گرگور – کابوی بیشتر از مک گرگور – الدو بود. من در حال حاضر ۸ تا از ۱۰ پر فروش‌ترین پی پر ویوی یو اف سی‌ رو دارم. از اونجایی که ۲ تا فایت بیشتر در قراردادم ندارم به دنبال اینم که با ۱۰ تا پر فروش‌ترین پی پر ویو‌های یو اف سی‌ تموم کنم.