کانرمک گرگور دیروز با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که ساق پای او پیش از مبارزه چند ترک جزئی برداشته بود. مک گرگور افزود که ساق پای اکنون با یک میله فلزی از جنس تیتانیوم جایگزین شده است.