به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، ششمین کارگاه دانش افزایی در سال ۱۴۰۰ توسط  کمیته آموزش با همکاری کمیته همگانی با حضور ۴۸ شرکت کننده برگزار شد.

این وبینار با موضوع کاراته و پسا کرونا با مدرسی دکتر رشید خدابخش رئیس کمیته همگانی به صورت پرسش و پاسخ با سر فصل های زیر برگزار شد:

۱-چگونه شاگردان عاشق کاراته می شوند؟

۲-ارتباط با دنیای کودکانه

۳-مربی عاشق،شاگرد علاقمند

۴-تلاش توأم با لذت

۵-هدف در مسیر حرکت