در حالیکه خورخه ماسویدال دو شکست پیاپی در مقابل قهرمان ولترویت این سازمان کامارو عثمان داشته است به نظر نمیرسد که او رویای قهرمانی را از دست داده باشد. او در صحبتهای اخیر خود گفت: 

می‌بینم که “دورینهو”‌این بدرد نخور (گیلبرت برنز) من رو به چالش کشیده. اگه بشه با دورینهو، لیون ادواردز مسابقه داد، هر کدوم از اونها که من رو به کمربند قهرمانی نزدیکتر کنه. اهمیتی نمیدم که چند تا مسابقه برای نبرد قهرمانی باید بدم. 

گیلبرت برنز در واکنش به ماسویدال نوشت: 

هی‌ “گیمبرد” (ماسودیال) میدونی‌ که چیزی به غیر از احترام برات ندارم. بیا ماه نوامبر یا دسامبر مسابقه بدیم. من آمادم رفیق، بزن بریم.