پس از دفاع موفق چارلز اولیویرا از کمربند قهرمانی خود در مقابل داستین پویریر، قهرمان برزیلی در پشت صحنه با جاستین گیچی مواجه شد. گیچی که پیشتر اولیویرا را به عنوان فایتری که زود تسلیم میشود میشناخت در مقابل او گفت: 

فقط نسبت به تو احترام دارم، تو شایسته‌ی این بودی (قهرمانی). 

پس از آن اما گیچی در مطبوعات گفت که منتظر خرد کردن صورت اولیویراست. اولیویرا در مورد صحبتهای گیچی با “ترو کاکاو فرانکا” گفت: 

اون همش داره حرف مفت میزنه و وقتی‌ رو در روی هم قرار گرفتیم گفت که فقط بم احترام میذاره با توجه به عملکردم، و ۲ دقیقه بعدش میره و میگه که میخواد صورتم رو خرد کنه و یه سری صحبتها. همچین آدمهایی میخوان یه مسابقه رو بزرگ کنن و فروش اون فایت رو بالا ببرن در حالیکه خودشون اینشکلی نیستن. اگه تو یه آدم متواضع هستی‌، اگه یه آدم محترم هستی‌، تو اون فایت رو همونشکلی باید بفروشی. اگه کسی‌ هستی‌ که حرف مفت میزنه، تو باید تمام مدت اون فایت رو با حرفهای مزخرفت بفروشی، چه جلوی من چه پشت من.