قهرمان دسته‌ی سبک وزن چارلز اولیویرا در صحبتی‌ با “شرداگ” گفت:

همه، همه جا زدن که پویریر قراره که با من مسابقه بده. اما تا همین حالا ما هنوز داریم مذاکره می‌کنیم، من هنوز هیچ قراردادی رو امضا نکردم. امروز من دیگه نگران این نیستم که چه کسی‌ حرف بدی در مورد من زده و یا قراره که با کی‌ مسابقه بدم. توجهم رو روی تمرینات میذارم که وقتی‌ یو اف سی‌ رقیب بعدی رو انتخاب کرد در ماه دسامبر حالا یا با پویریر یا هر کس دیگه‌ای مسابقه بدم. پویریر یکی‌ از خطرناک‌ترین فایترهای دسته‌ی سبک وزنه. اون همیشه رو به جلو بازی میکنه اما فکر می‌کنم که من در یه سطح دیگه‌ای هستم چه در استرایکینگ و چه روی زمین. پویریر رو سابمیت می‌کنم.