قهرمان دسته‌ی سبک وزن یو اف سی‌ چارلز اولیویرا در مورد مسابقه‌ی احتمالی‌ پیش رو در مقابل کانر مک گرگور گفت: 

اگه شانس این رو داشتم که با کانر امروز برای پول مسابقه بدم این کار رو میکردم. کمربند مال منه و در ادامه هم مال خودمه. داریم میراث خودمون رو درست می‌کنیم و تاریخسازی می‌کنیم. مسلما احمق نیستیم. برای کمربند با کسی‌ دیگه مسابقه میدم کانر رو بذارید کنار. چه کسی‌ سر کمربند با کانر مسابقه میده، تنها یه احمق. اگه موقعیتش رو داشتم که با کانر مسابقه بدم بدون شک این کار رو میکردم. کمربند مال منه در هر صورت. دسته‌ی سبک وزن باید یه ذره صبر کنه و هیچ کاریش نمیشه کرد. ما باید به خونواده هامون فکر کنیم، به بچه هامون، باید ببینیم که در این مسیر چیکار میتونیم کنیم. 

اولیویرا پس از این در اینستاگرم از هواداران خود پرسید:

بذارید سال رو با این رای گیری شروع کنیم، دوست دارید فایت من رو در مقابل کدوم یکی‌ از اینا ببینید؟ (عکس کانر و گیچی).