به گزارش mma.ir ، “بیا این فایت رو عملی کنیم. این بیشترین پولیه که تا الان تونستی به دست بیاری. البته بابا دِینا باید بهت اجازه مبارزه با من رو بده تو برای یو اف سی فایت می‌کنی پس اساساً یه جنده به حساب میای.”

ماسویدال هم تو جواب گفته: “اگه یو اف سی به من این اجازه رو نمیده واسه اینه که مبلغ پیشنهادیت کمه. بکنش ۲۰ میلیون دلار اونوقت مطمئنم که بهم اجازه میدن‌. یا اینکه می تونی با یو اف سی یه قرارداد تک مبارزه امضا کنی. اونوقت می تونیم داخل قفس یه مبارزه بوکس بکنیم. و اگه من خارج از قوانین بوکس ضربه ای بهت بزنم سهم من واسه تو میشه.”