مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۴ فردا صبح برگزار میشود. در مسابقه‌ی اصلی‌ این کارت کانر مک گرگور برای انتقام از شکست اخیر خود در برابر داستین پویریر قرار خواهد گرفت. هر دو فایتر در پرس کنفرانس این بازیها اعلام کردند که در پس از این دیدار (و در صورت برد) چارلز اولیویرا، قهرمان دسته‌ی سبک وزن حریف بعدی آنها خواهد بود. خبرنگاری در صحبتی‌ کوتاه نظر اولیویرا را در مورد برنده‌ی این بازی پرسید. اولیویرا در پاسخ گفت: 

من قهرمانم، واسه‌ی من فرقی‌ نمیکنه با کدومشون روبرو بشم. فکر می‌کنم که کانر از طریق ناک اوت این بازی رو میبره.