قهرمان سابق سازمان یو اف سی‌ در صحبتی‌ با مایک سویک در مورد مین ایونت مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۴ گفت: 

به نظر من این بازی واسه‌ی کانر خوب پیش نمیره. فکر می‌کنم مثل بازی آخرش بشه. پویریر دوباره متوقفش میکنه چون کانر نمیتونه مثل سابق باشه. مثل اون آهنگ کریس براون، یخچالش خیس شده. اون با تکبر راه میرفت و دماغش بالا بود اما وقتی‌ میبازی، میخوای برگردی به همون حالت اول اما نمیشه. شاید اون هنوز خودش رو اونشکلی ببینه اما حریفش این رو اونشکلی نمیبینه. فکر می‌کنم سه راند بازی میکنند اما پویریر دوباره متوقفش میکنه. نمیدونم به چه شکل، یا با لگد یا مشت.