گیلبرت برنز پس از سه راند مبارزه استیفن تامپسن را شکست داد و به روند برد بازگشت (رای متحد داوران). برنز در طول مبارزه از حریفش بهتر بود و در هر سه راند با تیک داون های موفق مبارزه را تحت کنترل داشت. برنز پس از پایان مبارزه خورخه ماسویدال و نیت دیاز را به چالش کشید.