اندرسون سیلوا امروز با عملکردی قاطعانه قهرمان سابق میان وزن بوکس دنیا (WBC) را شکست داد و برد بزرگ دیگری را به دستاوردهای حرفه ای خود اضافه کرد. سیلوا در کشور مکزیک پس از هشت راند مبارزه خولیو سزار چاوز جونیور را از طریق رای غیر متحد داوران شکست داد.

”خیلی خوشحالم. از مربیم بخاطر زحماتش تشکر میکنم. من باید یک مبارزه بوکس هم انجام میدادم چونکه سالهاست که عاشق بوکسم. نمیتونستم بیام اینجا و بهترینم رو انجام ندم“.

این اولین مبارزه سیلوا پس از جدایی او از سازمان یو اف سی بود.