رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با انتشار پیامی، کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به دکتر حمید سجادی، وزیر شایسته وزارت ورزش وجوانان تبریک گفت.