یوسف بهتری با انتشار پیامی ، انتصاب جناب آقای دکتر محسن رضایی میرقائد را به سمت «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور»، «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» تبریک گفت.