رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۰ به دنبال توسعه سه رشته مدال آور و مهمی از جمله پنچاک سیلات، سامبو و کیک بوکسینگ در شهرستان های مختلف استان اصفهان هستیم.