به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی،  طی حکمی از سوی یوسف بهتری، رئیس فدراسیون، حمیدرضا پارسی منش، به سمت سرپرست گروه اسپرت کماندو منصوب شد.

پارسی منش، عضو کمیته فنی فدراسیون است و ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان اصفهان را نیز بر عهده دارد.