ویسنته لوکه امروز در مسابقات یو اف سی ۲۶۵ مایکل کیسا را در راند اول از طریق دارس چوک (خفه کردن) متوقف کرد و چهارمین برد پیاپی خود را به دست آورد. لوکه پس از پایان مبارزه کامارو عثمان قهرمان ولتر ویت یو اف سی را به چالش کشید.