مدیر برنامه‌های پائولو کاستا ولید اسماعیل در مصاحبه‌ای با شرداگ از ادامه‌ی فعالیت کاستا در دسته‌ی میدل ویت خبر داد. او همچنین بر این باور است که کاستا در صورت تمرین مناسب به قهرمان این وزن تبدیل خواهد شد. ولید اسماعیل در ادامه گفت: 

یو اف سی‌ الکی‌ بزرگترین سازمان فایت دنیا نشده. اونها میدونند که کاستا مصدوم بود و به همین دلیل با وزنش مشکل داشت. شکی در این نیست که مسابقه‌ی بعدیش در میدل ویته. ما با هر کسی‌ که یو اف سی‌ تصمیم بگیره مسابقه میدیم. من همچنین بر این باورم که کاستا قهرمان میشه. اون فقط باید درست تمرین کنه. بزرگترین مشکلش اینه که زیادی تمرین میکنه. اگه اون درست تمرین کنه من شکی ندارم که هیشکی توی این دسته نمیتونه شکستش بده.