گگارد موساسی (۷ – ۴۷) بامداد شنبه برای دفاع از کمربند قهرمانی میان وزن بلاتور به مصاف جان سالتر (۴ – ۱۸) می رود. موساسی در گفتگویی با کانال میرور در مورد نتیجه این مبارزه گفت:

اون (سالتر) با اعتماد به نفس زیادی وارد این مبارزه میشه چون فکر میکنه سبک مبارزش برای شکست دادن من مناسب باشه. ولی من مطمئنم که اون رو در هم می کوبم. نمیخوام فقط برنده شم بلکه میخوام درست و حسابی برنده شم. یا تمومش میکنم یا اینکه اون من رو تموم میکنه. این بازی به رای داورا نمی کشه قول میدم“.