رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، امروز با هدف استاندارد سازی دروس فنی و حرفه ای برای صدور گواهینامه مهارت مربیان رزمی، با  مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تفاهم نامه همکاری امضا کرد.