اینطور که بنظر می رسد دعوای اخیر داستین پویریر و نیت دیاز در توییتر باعث سرگرمی قهرمان سبک وزن یو اف سی شده است. داستین پویریر دیروز در توییتر نیت دیاز را چلنج کرد و دیاز پاسخ داد – ”باشه بیا و مبارزه کنیم ولی این دفعه نترسیا (در نرو)“. دیاز در ادامه نوشت – ”میدونستم می ترسی بزدل. الان نتیجه دو صفر به نفع منه“.

دیاز ادامه داد – ”اینقدر بزدل نباش و رئیس خودت باش. من هر کاری دلم میخواد انجام میدم ولی تو دستور می گیری و اطاعت می کنی“.

پویریر پاسخ داد – ”نیت، بهت دروغ گفتن (یو اف سی) و تو هم باورت شد“.

کانر مک گرگور نیز به این جر و بحث اضافه شد و نوشت:

”ههههههههه ادامه بدین. دارم سرگرم می شم“.