ویسنته لوکه پس از برد امروز خود در برابر مایکل کیسا، کامارو عثمان را محترمانه به چالش کشید. قهرمان ولترویت یو اف سی در توییتر به چلنج لوکه واکنش نشان داد و گفت:

”عالی بودی رفیق. شاید بزودی برقصیم (مبارزه کنیم)“.