چندی پیش قهرمان پیشین دسته‌ی سبک وزن در پرس کنفرانسی گفته بود که الدو به اوج بر نمیگردد و عملکرد او را در مقابل پیوتر یان زیر سوال برد. در ادامه حبیب الدو را بیزنیسمن دانست. این صحبتها در ابتدا با واکنش کانر مک گرگور همراه بود. ژوزه الدو هم به نوبه‌ی خود به آن صحبتها واکنش نشان داد. فایتر کارکشته‌ی برزیلی گفت: 

اون صحبتهای حبیب بی‌ ادبانه بود. نمیدونم اون چرا برد من رو در مقابل پدرو مونیوز کوچیک جلوه داد. حبیب گفت که من تموم شدم و دیگه شانسی‌ برای قهرمان شدن ندارم. اون از باخت من در مقابل پیوتر یان صحبت کرد. باخت هم قسمتی‌ از این ورزشه. حبیب هم همین که قهرمان شد اگه فرار نمیکرد دیر یا زود میباخت. من و حبیب هیچوقت مشکلی‌ با هم نداشتیم. من حتی وقتی‌ فرگوسن مصدوم شد خواستم جایگزینش بشم که حبیب اون رو قبول نکرد. تو داری متوجه میشی‌ که اعلام بازنشستگیت یه اشتباه بود و الان سعی‌ میکنی‌ که پیشکسوتان رو کوچیک کنی‌. تا ۱۰-۲۰ سال دیگه من از هیچی‌ پشیمون نیستم چون در حال حاضر و اینجا فایت می‌کنم اما حبیب میاد که از خودش بپرسه که اگه به مسابقه دادن ادامه میداد آیا میتونست بهترین فایتر تاریخ باشه؟ این مثل خوره به جونش میفته.