هنری سهودو قهرمان سابقه دسته‌ی فلای ویت و بنتمویت پس از عدم دریافت مسابقه‌ی قهرمانی در مقابل الکساندر وکلانوفسکی خطاب به دانا وایت گفت: 

اگه موهای طلایی داشتم و چشمام آبی‌ بود یا اگه یه کانادایی بودم که لهجه داشتم، شاید این مسابقه رو بم میدادید؟ بر عکس جورج سنت پیر من از هر دو کمربندم دفاع کردم. من در اوج رفتم و اون دوشنبه خداحافظی کردم که اون دسته‌ها بتونند رقابتی‌ داشته باشن. این مشخصه که تو می‌ترسی‌ چون میدونی‌ برنده میشم.