داستین پویریر در برنامه‌ی تدی اطلس از نیت دیاز به عنوان حریف احتمالی‌ بعدی خود صحبت کرد. او گفت که قرارداد این مسابقه را دریافت نکرده است اما در صورت دریافت این پیشنهاد، آن را امضا خواهد کرد. نیت دیاز در واکنش به صحبتهای پویریر در توییتر نوشت: 

همین الان با یو اف سی‌ حرف زدم و بشون گفتم که مسابقه‌ی من با داستین پویریر چی‌ شد چون میخوام هر چه زودتر فایت کنم. اما اونها گفتن که داستین ریده و اونها علاقه‌ای به این فایت ندارن. شرمنده داستین خیلی‌ مزخرفی اما امیدوارم هر چه زودتر فایت کنیم. چارلز اولیویرا تو هم ریدی.