نیت دیاز و داستین پویریر مجددا در توییتر درگیر شدند. پویریر در آخرین مصاحبه اش با کانال ام ام ای فایتینگ به یک مبارزه احتمالی در مقابل نیت دیاز علاقه نشان داد. دیاز پپس از صحبت های پویریر دست به توییتر برد و نوشت:

”می تونم در ماه ژانویه با داستین پویریر مبارزه کنم. اما این بار مثل دخترا فرار نکن ترسو. یا الان یا هرگز.“

پویریر پاسخ داد:

” میتونم همین ماه (دسامبر) باهات مبارزه کنم.“

دیاز:

”فقط ک* شر میگی“.

پویریر:

”دارم جدی میگم داداش“.