داستین پویریر دیروز با انتشار توییتی ظاهرا نیت دیاز را به چالش فرا خواند. نیت در واکنش به توییت پویریر نوشت:

بیا مسابقه بدیم اما این دفعه نترسیا.

با توجه به توییت پویریر به نظر می‌رسد که او مسابقه در مقابل نیت دیاز را به تایتل شات ترجیح بدهد.