پس از حمله‌ی اخیر کانر مک گرگور به دی جی معروف ایتالیا فرانچسکو فاچینتی، خبرنگاری نظر دانا وایت را در این رابطه جویا شد. پرزیدنت یو اف سی‌ در واکنش به سوال گفت:

ما امروز در جلسه‌ی مچ میکینگ در این رابطه یه ذره حرف زدیم. به اندازه‌ی کافی‌ در این رابطه نمیدونم. در واقع اصلا نمیتونم درباره‌ای این موضوع صحبت کنم چون خیلی‌ نمیدونم چه اتفاقی افتاده. شما حقیقتا بیشتر از من از این موضوع اطلاع دارید. من با کانر صحبت نکردم بنابراین نمیدونم حقیقت چیه. دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بنابراین نمیتونم نظر‌ی داشته باشم، واقعا نمیتونم.