بلال محمد در روز‌های اخیر حمزت چیمائف، ستاره‌ی نو ظهور یو اف سی‌ را به چالش کشاند. در حالیکه بلال محمد در رنکینگ یو اف سی‌ جایگاه به مراتب بهتری را در قیاس با حمزت دارد، او خواهان تقابل به فایتر سوئد‌ی چچنی‌ سازمان است. حمزت در واکنش به صحبتهای بلال محمد در توییتر نوشت: 

بلال محمد تو در چرتو پرت گفتن شماره یکی‌، من ۱ دقیقه برای جدا کردن سرت از بدنت احتیاج دارم. وقتی‌ یه انگشت رفت توی چشمت تسلیم شدی (در مسابقه با لیون ادواردز)، حالا چطور میخوای به فایت کردن در مقابل من فکر کنی‌؟ پسر مزخرف گو (خنده).