قهرمان سابق سبک وزن یو اف سی به پیروزی داستین پویریر در برابر کانر مک گرگور واکنش نشان داد. حبیب نورماگومدوف پس از مبارزه امروز در توییتر نوشت:

”خوب همیشه بد رو شکست میده. برای داستین پویریر خیلی خوشحالم. امیدوارم که تا آخر سال کمربند رو بگیری“.