چیل سانن دشمن دیرینه‌ی جان جونز که از هر موقعیتی برای کوچک کردن جان جونز دریغ نمیکند شنبه شب به دلیل ضرب و شتم ۲ نفر در هتل “۴ فصل” بازداشت شد. جان جونز که در یو اف سی‌ ۱۵۹ و در راند اول سانن را شکست داد در واکنش به خبر دستگیری چیل سانن نوشت: 

چیل سانن من قرار نیست اینجا بشینم و برای جرمت که یه زن رو دیشب کتک زدی جشن بگیرم. اگه این کار رو کنم میشم مثل خودم و من هیچوقت مثل تو نیستم. برعکس میخوام که برای تو و خونوادت آرزوی سلامتی کنم، همچنین آرزوی سلامتی‌ می‌کنم برای خونواده‌ی اون قربانی.