جاستین گیچی به صحبتهای اخیر چارلز اولیویرا واکنش نشان داد. گیچی که پس از پیروزی اولیویرا به او تبریک گفته بود در مصاحبه‌ای دیگر گفته بود که برای خرد کردن صورت اولیویرا لحظه شماری می‌کند. اولیویرا هم که از رفتار دو گانه‌ی گیچی در عجب مانده بود در مصاحبه‌ای به این ماجرا واکنش نشان داد. گیچی پس از صحبتهای اولیویرا در توییتر نوشت: 

چارلز اولیویرا، بش میگن احترام احمق و ما در بیزنس خورد کردن صورت هاایم. احترام اون شب من به تو همونقدر واقعی‌ بود که قصد و نیت من هست، یعنی‌ گرفتن همه چیز از تو در کشورت.