پس از پیروزی خوزه الدو در برابر پدرو مونیوز در رقابتهای یو اف سی‌ ۲۶۵، خوزه الدو تی جی دیلاشا را به چالش کشاند. دیلاشا در صحبتی‌ با سابمیشن رادیو در این رابطه گفت: 

آره من از چالشش خوشم اومد. دوست دارم که با خوزه الدو مسابقه بدم. اون یکی‌ از قهرمانهای برجسته‌ی ورزش ماست و وقتی‌ که من کمربندم رو بردم ما میتونیم با هم فایت کنیم. در حقیقت همه‌ی فایترهایی که در تاپ ۵ بودن اگه نه تاپ ۱۰، همه‌ی اونها قبل از اینکه با سندهیگن مسابقه بدم، همینکه یه مسابقه میبردن من رو به چالش میکشیدن. قسم میخورم همشون من رو به چالش کشیدن چون با عقل جور در میاد. منظورم اینه که من قهرمان اصلی‌ این دسته هستم و اونها میخواستن با بردن اسم من اسم و رسمی‌ واسه‌ی خودشون در کنن. اونها با خودشون گفتن که من ۲ سال نبودم، همه‌ی اون اتفاقات (ماجرای دوپینگ دیلاشا) افتاده، و من دیگه اون فایتر سابق نیستم. و سندهیگن هم این اشتباه رو کرد و الان اون برای دریافت تایتل باید عقبتر بره.