توییت کانر مک گرگور در مورد علاقه او به مبارزه با چارلز اولیویرا با واکنش اسلام ماخاچف همراه بود. مک گرگور بتازگی در توییتر نوشت:

”خب چه تاریخی قراره با اولیویرا مبارزه کنم؟“

ماخاچف پاسخ داد:

”سی ام فوریه“.

ماه فوریه فقط بیست و هشت روز دارد و منظور ماخاچف این بود که دیدار مک گرگور و اولیویرا هرگز اتفاق نخواهد افتاد.