مفسر سرشناس‌ ام ام‌ ای به شکست هالیفیلد در مقابل ویتور بلفورد واکنش نشان داد. اریل هلوانی گفت: 

از همون اول نباید اجازه‌ی برگزاری این مسابقه رو میدادن. نباید این درست میشد، مخصوصا در این مدت زمان کوتاه. باید راه‌های بی‌ خطرتر و شرافتمندانه تری برای همچین قهرمانهای بزرگی‌ وجود داشته باشه که بتونند پول در بیارن. و امیدوارم این یه هشدار به فایترهای جوونی‌ که در اوجشون هستند باشه که پولاشون رو درست مدیریت کنند تا مجبور نباشن که وقتی‌ پدربزرگ شدن متوسل به این کارها بشن.